APOTHEEKSCAN - de oplossingen

Apotheekscan biedt oplossingen voor onder meer: inventarisatie van voorraden, opschoning van voorraadsystemen, begeleiding bij labelovergang, het balansen, UDI-oplossingen en voorraadkast optimalisatie. Een uitgebreidere omschrijving van onze oplossingen vindt u hieronder. Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hier.


Inventarisatie van voorraden

Apotheekscan komt bij de apotheek op locatie om de voorraden fysiek te tellen. De fysiek aanwezige voorraad wordt vergeleken met de actuele, geregistreerde voorraad in het apotheekinformatiesysteem (AIS). Deze validatie maakt het mogelijk direct mutaties door te voeren in het apotheeksysteem.
Een ander voordeel van het inventariseren van de voorraden door Apotheekscan is, dat wij tevens de houdbaarheidsdata van de diverse producten kunnen controleren. Is een houdbaarheidsdatum overschreden, dan halen wij het betreffende (gedeelte van het) product uit de voorraad. Uiteindelijk bepaalt de apotheker zelf of deze producten worden afgeschreven en/of worden vernietigd.

Opschoning van voorraadsystemen

Indien de actuele voorraden niet meer overeenkomen met de in het apotheekinformatiesysteem geregistreerde voorraden, biedt Apotheekscan de mogelijkheid om deze mutaties in het apotheeksysteem in te voeren. Hierdoor ontstaat een optimaal opgeschoond voorraadsysteem.

Begeleiding bij labelovergang

Gedurende het jaar bestaat de mogelijkheid dat een apotheek overstapt naar een ander generiek label. De redenen van overstap zijn divers. In ieder geval brengt labelovergang veel voorraadmutaties met zich mee. Apotheekscan valideert op locatie en activeert in het draaiende apotheeksysteem (AIS), de nieuwe records van het gewenste generieke label. Dit alles uiteraard in samenspraak met de apotheker. Desgewenst kunnen gelijktijdig de fysiek aanwezige voorraden worden geïnventariseerd en geüpdatet in het apotheeksysteem.

Balansen

Jaarlijks dient er in de apotheek een verplichte voorraadinventarisatie gedaan te worden. Dit is vaak een hectische en tijdrovende klus, die buiten de openingstijden van een apotheek plaatsvindt. Apotheekscan neemt u deze veeleisende taak professioneel uit handen.

Voorraadkast optimalisatie

In de loop van de tijd kan het voorkomen dat uw voorraadkast niet meer optimaal is ingericht. Dit probleem kan zich voordoen wanneer medicijndoosjes van grootte veranderen of wanneer er meerdere generieke labels met dezelfde beginletter op dezelfde plaats in de kast dienen te worden opgeslagen. De verplaatsbare tussenschotjes in de voorraadkast hebben dan deels hun functie verloren. Apotheekscan kan de voorraadkast weer in optimale staat brengen waardoor de medicijndoosjes weer snel te vinden zijn. Voordeel hiervan is, dat er in de voorraadkast ruimte komt voor nieuwe medicijndoosjes.

Unique Device Identification (UDI) oplossingen

Apotheekscan heeft een breed scala aan innovatieve oplossingen op het gebied van Unique Device Identification (UDI) ontwikkeld. De mogelijkheden streken zich uit van etiketontwerp tot complete voorraadadministratiesystemen, en ze voldoen aan de regels van een door de Amerikaanse FDA geaccrediteerde uitgevende instantie en/of een door de EU geaccrediteerd toewijzingsinstantie, waaronder GS1.